گنجور

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱

 

در جام جهان نمای اولشد نقش همه جهان ممثل
خورشید وجود بر جهان تافتگشت آن همه نقش‌ها مشکل
یک روی و هزار آینه بیشیک مجمل و این همه مفصل!
بگذر تو ازین قیود مشکلتا مشکل تو همه شود حل
هست این همه نقش‌ها و اشکالنقش دومین چشم احول
در نقش دوم اگر ببینیرخسارهٔ نقشبند اول
معلوم کنی که اوست موجودیابی همه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۲

 

ای دیده، بدار ماتم دلکو در خطری فتاد مشکل
خون شد ز فراق یار و از یارجز خون جگر دگر چه حاصل؟
عمری بتپید بر در یارآن خسته جگر، چو مرغ بسمل
چون دید به عاقبت که دلداردر خانهٔ او نکرد منزل
دل در پی وصل یار جان دادو آن یار نشد، دریغ، حاصل
بر خاک درش فتاد و جان […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

قاآنی » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۲۱۰ - در ستایش نواب فریدون میرزا طاب ثراه گوید

 

ای فال سعید و بخت مقبل

وی زهرهٔ بزم و ماه محفل

تو قلبی و دلبران قوالب

تو روحی وگلرخان هیاکل

برگرد مه شمایل تو

زلفین تو عنبرین سلاسل

دلها به سلاسل تو مشتاق

جان‌ها به شمایل تو مایل

خون خوردنم از غم تو آسان

جان بردنم ازکف تو مشکل

چهر تو درون جعد مشکین

زیر دو غراب یک حواصل

گویی رویت به سنبل زلف

در سنبله ماه‌ […]


متن کامل شعر را ببینید ...

قاآنی
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۰۵

 

دل طالب یار و یار در دل
جان در غم هجر دوست واصل
حاصل درد است عاشقان را
خود خوشتر از این کجاست حاصل
درمان درد است و درد درمان
چون حل کنم این دوای مشکل
ما ساکن کوی می فروشیم
کردیم آنجا مدام منزل
گنجیم و طلسم و شاه و درویش
دُر و صدفیم و بحر و ساحل
جانان خودیم و جان عالم
دلدار خودیم […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

حزین لاهیجی » قطعات » شمارهٔ ۳۵ - فقیر جاهل

 

در غمکدهٔ جهان ندیدم
محروم تر از فقیر جاهل
از فقر، ندیده کام دنیا
هم آخرتش ز جهل، باطل


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی