گنجور

کسایی » دیوان اشعار » نوروز

 

نوروز و جهان چون بت نو آیین

از لاله ، همه کوه بسته آذین

کسایی
 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۵

 

مر جان مرا روان مسکین

دانی که چه کرد دوش تلقین؟

گفتا چو ستور چند خسپی

بندیش یکی ز روز پیشین

بنگر که چه کرده‌ای به حاصل

[...]

ناصرخسرو
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۴۲

 

جاوید زی ای تو جان شیرین

هرگز دل تو مباد غمگین

از راه وفا گسسته ای دل

بر اسب جفا نهاده ای زین

عاشق‌ترم ای پسر ز خسرو

[...]

سنایی
 

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱ - در نعت رسول اکرم (ص)

 

ای کرده به زیر پای، کونین

بگذشته ز حد قاب قوسین

جمال‌الدین عبدالرزاق
 

خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸۶

 

ای لعل تو پرده‌دار پروین

وای زلف تو سایبان نسرین

چشم تو ز نیم زهر غمزه

خون کرد هزار جان شیرین

صد عیسی دردمند را بیش

[...]

خاقانی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

ای سید بارگاه کونین

نسابهٔ شهر قاب قوسین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

خرگاه برون زدی ز کونین

در خیمهٔ خاص قاب قوسین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳ - برهان قاطع در حدوث آفرینش

 

با پرده‌دریدگانِ خودبین

در خلوت هیچ پرده منشین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۵ - در مدح شروانشاه اخستان بن منوچهر

 

صاحب جهت جلال و تمکین

یعنی که جلال دولت و دین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۹ - در نصیحت فرزند خود محمد نظامی

 

ای چارده ساله قرة‌العین

بالغ نظر علوم کونین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۰ - یاد کردن بعضی از گذشتگان خویش

 

ساقی ز می‌ و نشاط منشین

می‌ تلخ ده و نشاط شیرین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۴ - رفتن پدر مجنون به خواستاری لیلی

 

وآن زینت قوم را به صد زین

خواهد ز برای قره‌العین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۹ - آگاهی مجنون از شوهر کردن لیلی

 

سلطان رخت به چتر مشگین

هم ملک حبش گرفت و هم چین

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۵ - رسیدن نامهٔ لیلی به مجنون

 

گه گوید نام و ننگ بنشین

کز کبک قوی‌تر است شاهین

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۱

 

ای روی تو آفتاب کونین

ابروی تو طاق قاب قوسین

بر روی جهان ندیده چشمی

نقدی روشن چو چشم تو عین

جز چشمهٔ کوثر لب تو

[...]

عطار
 

نجم‌الدین رازی » مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد » باب سیم » فصل چهارم

 

ای کرده بزیر پای کونین

بگذشته ز حد «قاب قوسین»

نجم‌الدین رازی
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب هفتم » داستان شتر با شتربان

 

ای مرهمِ صد هزار خسته

وی شادیِ صد هزار غمگین

وی از همه روبها ندیده

رایِ تو ظلامِ روی تخمین

سعدالدین وراوینی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۲

 

ای دشمن عقل و جان شیرین

نور موسی و طور سینین

ای دوست که زهره نیست جان را

تا از تو نشان دهد به تعیین

ای هر چه بگویم و نویسم

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » سی و هشتم

 

چون لعل لبت نمود تلقین

بر دل ننهیم بند لعلین

مولانا
 
 
۱
۲
۳
۴