گنجور

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۳ - در سپاسگزاری

 

روی به مردم منما چون پری

تا طلبندت به سد افسونگری

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۷ - حکایت

 

گر به لباست بود این برتری

این که نباشد به چه فخر آوری

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » خلد برین » بخش ۷ - حکایت

 

چند به این باد به سر می‌بری

نیستی آخر دم آهنگری

وحشی بافقی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۸ - در مدح نبی اکرم

 

صدرنشین شه پیغمبری

جوهریان را به گهر جوهری

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۶ - طلب دوست

 

لاجرم از هر چه به دست آوری

می‌کندت بر دگری رهبری

عرفی
 

عرفی » مثنویات » شمارهٔ ۱۷ - رنج و گنج

 

تا چو از این دیر فنا بگذری

جان تو با عرش کند همسری

عرفی
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۶ - نعت

 

ای شرف مسند پیغمبری

نه فلکت نایب انگشتری

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » مشرق‌الانوار » بخش ۶ - نعت

 

گشته بلند از سر تو سروری

هندوی تو جای زحل مشتری

میرداماد
 

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۳ - فی النعت

 

خاتم این نادره وش محضری

فاتحه و خاتمهٔ دفتری

حزین لاهیجی
 

سعیدا » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

ای همه معنی و ز صورت بری

چین ز تو آموخته صورتگری

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱

 

ای ز ترقی و تنزل بری

جرم جهان را کرمت مشتری

سعیدا
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فواید مخالطه با مردم

 

رخت مسیحا نکشد هر خری

محرم دولت نشود هر سری

ملا احمد نراقی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مراثی و نوحه‌ها » شمارهٔ ۲۶

 

نوجوانان را ز عکس خون خط نیلوفری

احمری همچو گلبرگ طری

یغمای جندقی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۵۸

 

رنگ ز خورشید عیان میبری

پرده مه را چو کتان میدری

توبه زهاد گزند از تو یافت

عقل حکیمان به زبان میبری

کار ملایک نکند آدمی

[...]

آشفتهٔ شیرازی
 

صامت بروجردی » کتاب القطعات و النصایح » شمارهٔ ۱۱ - حکایت شخص مسافر

 

(صامت) اگر جانب خود بنگری

خود ز همه اهل هوس بدتری

صامت بروجردی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » زهره و منوچهر » بخش ۲

 

بود در او روحِ سپاهیگری

مانعِ دل باختن و دلبری

ایرج میرزا
 
 
۱
۲
۳
۴
۵