گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۸۰

 

گدایان بینی اندر روز محشر

به تخت ملک بر چون پادشاهان

چنان نورانی از فر عبادت

که گویی آفتابانند و ماهان

تو خود چون از خجالت سر برآری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » یکی بنگرد فرنگی کج کلاهان

 

یکی بنگرد فرنگی کج کلاهان

تو گوئی آفتابانند و ماهان

جوان ساده من گرم خون است

نگه دارش ازین کافر نگاهان


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری