گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۹۸ - پاسخ دادن رامین ویس را

 

نبینا بختم اکنون گشت بینا

چو نادان جانم اکنون گشت دانا

فخرالدین اسعد گرگانی
 

عطار » بیان الارشاد (مفتاح الاراده) » بخش ۳۴ - در شرح کشف اولیاء

 

پس آنگه بیند او نوری چو مینا

نداند این سخن جز مرد دانا

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

تو اندر خاکی و خاک ازتو بینا

حقیقت سرشناس ای پیر دانا

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

حقیقت بت پرست دیر مینا

منم اینجایگه درعین بینا

عطار
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۹

 

فعاقبت التی بخلت علینا

بان غمضتها یوم التقینا

مولانا
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ١٢

 

خداوندم مرا در علم منقول

زبان و دیده گویا کرد و بینا

بمعقولات نیزم دسترس هست

اگر چه نیستم چون ابن سینا

ترا گر مال بسیارست شاید

[...]

ابن یمین
 

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » غزلیات » شمارهٔ ۳

 

برآمد شاه عشق از طور سینا

در آنجا زد علم بر دیر مینا

رخ اندر وادی بطحا برافروخت

به نور خود جهانی ساخت بینا

به روی هرکس ابواب فتوحات

[...]

جامی
 

قدسی مشهدی » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲۸ - تعریف تخت سلطنتی و تاریخ ساخت آن

 

در اطرافش بود گل‌های مینا

فروزان چون چراغ از طور سینا

قدسی مشهدی
 

صفی علیشاه » بحرالحقایق » بخش ۲۳۶ - عبداللطیف

 

بموقعهای لطف او هست بینا

ز ادراک لطیف و قلب دانا

صفی علیشاه
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۲۶ - توضیح

 

نمودش حق بچشم سر بینا

بچندین سوی چندین طور سینا

صفای اصفهانی
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۱

 

زهی قدت چو نخل طور سینا

بدانش اوستاد پور سینا

سزد بهر نثار بارگاهت

فشاند نجم دری چرخ مینا

حسودان تو گولانند و کوران

[...]

ادیب الممالک
 

ادیب الممالک » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰

 

چو شهریور چو اسفندار مینا

چو خرداد و چو مرداد توانا

ادیب الممالک
 
 
sunny dark_mode