گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

همه در بحر استغنا فنائیم

همه در عین دیدار خدائیم

عطار
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲ - سبب نظم کتاب

 

چو ما از حرف خود در تنگناییم

چرا چیزی دگر بر وی فزاییم

شیخ محمود شبستری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۱۰

 

چو با مهر رخ او آشناییم

چرا ای جان و دل از تو جداییم

تو سلطانی نظر کن سوی درویش

چو در کوی وصال تو گداییم

نه مرد عشق بازار تو بودیم

[...]

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۱۲

 

نگارا از تو دور آخر چراییم

تو را ماییم و ما آخر که راییم

سعادت گر دهد یاری به وصلت

همان به کز در عشرت درآییم

بگو ای نور چشمم تا که رایی

[...]

جهان ملک خاتون
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۴۶ - نامه نوشتن خسرو به شیرین به تعزیت فرهاد

 

تویی باقی و ما یکسر فناییم

تو شمعی ما همه پروانه هاییم

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۵۴ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

تو آنجایی و اینجا گه که ماییم

تو ای دلبر کجا و ما کجاییم

سلیمی جرونی
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۶۷ - ملاقات با سنپات کرگس و همراه دادن پسر خود را به سپارش رام

 

همان بهتر کز اندیشه برآییم

ز خورد و خواب آسایش نماییم

ملا مسیح
 

طبیب اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » قصه سلطان محمود غزنوی با غلامش

 

چو از این سرزمین رحلت نمائیم

خدا داند کجا محمل گشائیم

طبیب اصفهانی
 

قائم مقام فراهانی » جلایرنامه » بخش ۳۲

 

چنان او را نوازش ها نمائیم

در مهر و وفا بروی گشائیم

قائم مقام فراهانی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۹

 

خداوندا عجب شوریده رائیم

چنین بیدانش و بیدل چرائیم

یکی پوید ره مسجد، یکی دیر

از این سو رانده زان سومانده مائیم

نه راه خلق پویان نی ره حق

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

برون از وضع و از این و متائیم

اگر باشد کسی در دور مائیم

صفای اصفهانی
 

صفای اصفهانی » دیوان اشعار » مثنوی » بخش ۱۶ - جواب توضیح

 

که ما در بحر الا در شنائیم

نهنگ کائنات آشام لائیم

صفای اصفهانی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۱۱

 

چو ما از جنس این مردم سواییم

نشانِ کین و آماج بلاییم

ایرج میرزا
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۰۱ - غرور نیکبختان

 

بگفت، ای پست طالع، ما همائیم

کجا با تیره‌روزان آشنائیم

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳