گنجور

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۲۷ - کشته شدن دیو به دست جمشید

 

دراز آهنگ دیدش قصد پا کرد

به تیغش گرد ران از تن جدا کرد

سلمان ساوجی
 

عبید زاکانی » عشاق‌نامه » بخش ۳۲ - مناجات

 

و گرچه روزگارم زو جدا کرد

فراقش جامهٔ صبرم قبا کرد

عبید زاکانی
 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۰

 

سحر بلبل حکایت با صبا کرد

که عشقِ رویِ گل با ما چه‌ها کرد

از آن رنگِ رُخَم، خون در دل افتاد

وز آن گلشن، به خارم مبتلا کرد

غلامِ همتِ آن نازنینم

[...]

حافظ
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۱۰ - رسیدن شاپور به دیر و احوال شیرین پرسیدن

 

به پای خم به کنج دیر جا کرد

به پیش پیر ترسا سجده ها کرد

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۴۶ - نامه نوشتن خسرو به شیرین به تعزیت فرهاد

 

چه گویم بخت من با من چها کرد

چرا زین سان مرا از من جدا کرد

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶۳ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

 

به هجران بختت ار چه سعیها کرد

منال آخرکه دردت را دوا کرد

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۶۳ - غزل گفتن باربد از زبان خسرو

 

سخن، چون باربد آنجا رها کرد

نکیسا این غزل دیگر ادا کرد

سلیمی جرونی
 

اهلی شیرازی » شمع و پروانه » بخش ۳۰ - بیمار شدن شمع و شکایت کردن از فلک

 

که کینت ایفلک با من چها کرد

ترا از یار و یار از من جدا کرد

اهلی شیرازی
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵ - تعریف قحط دکن

 

چنان باران عنان از کف رها کرد

که روزن چشم نتوانست واکرد

کلیم
 

کلیم » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹ - در شکستن دست خود گفته

 

فلک کس را مسلم کی رها کرد

شکسته بسته ای در کار ما کرد

کلیم
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
sunny dark_mode