گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از مثنوی بحر متقارب » پاره ۳۹

 

جوان بودم و پنبه فخمیدمی

چو فخمیده شد دانه برچیدمی

رودکی
 

فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱۲ - ستایش سلطان محمود

 

چو آن چهرهٔ خسروی دیدمی

از آن نامداران بپرسیدمی

فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه » پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود » بخش ۱۵ - سخن دقیقی

 

همه ساله زین روز ترسیدمی

چو او را به رزم اندرون دیدمی

فردوسی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۵ - در سابقهٔ نظم شرفنامه

 

کز آن باغ رنگین رطب چیدمی

و زو دادمی هر که را دیدمی

نظامی
 

نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۲۶ - کشتن سرهنگان دارا را

 

مگر ناله شاه نشنیدمی

نه روزی بدین روز را دیدمی

نظامی
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۱۰۳

 

بزرگ جهان! گر توانستمی

به جان خاک صدر تو بخریدمی

بپرسیدمت در چنین عارضه

وگر روی بودی نپرسیدمی

تو دانی که گر وصل ممکن بدی

[...]

ظهیر فاریابی
 

سعدی » بوستان » باب هفتم در عالم تربیت » بخش ۴ - حکایت در معنی سلامت جاهل در خاموشی

 

در آیینه گر خویشتن دیدمی

به بی‌دانشی پرده ندریدمی

سعدی
 

سلمان ساوجی » فراق نامه » بخش ۱۱ - بوسه بر باد

 

که گر بر درش جای خود دیدمی

بر این نامه خود را بپیچیدمی

سلمان ساوجی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۴۳

 

گر از شاخ دولت گلی چیدمی

نسیمی ز کوی تو بشنیدمی

به بوی نو جانم خریدی صبا

اگر من بدان دولت ارزیدمی

ز کویت سگی گر رسیدی به من

[...]

کمال خجندی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » صفیر دل » بخش ۱۹ - حکایت

 

ز دانای هر کیش پرسیدمی

سخنها،کم و بیش سنجیدمی

حزین لاهیجی
 
 
sunny dark_mode