گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «وباشد»

 

خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۳۵

 

نیت من نکوست در حق دوست

دوستان را نیت نکو باشد

بد او نیک من بود چه عجب

زشت من نیز خوب او باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی شروانی
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۶۱

 

هر که او نقص دیگری گوید

شک ندارم که نقص او باشد

نقص مردم مگو که نیکو نیست

نقص آدم کجا نکو باشد

گر سراپای او فرو باشی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۰۳

 

دلبر ما فرشته خو باشد

روح ما را فرح ازو باشد

دلبر ما می است می که چو روح

همه خاصیتی درو باشد

بد اگر بد خورد نباشد نیک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی