گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۱۰۲

 

هیچ فرصت ورای آن مطلب

که کسی مرگ دشمنان بیند

تا نمیرد یکی به ناکامی

دیگری دوستکام ننشیند

تو هم ایمن مباش و غره مشو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

شاه نعمت‌الله ولی » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۱۳

 

نتواند که گوشه بگزیند

یا به کنج خراب بنشیند

چه کند خلوتی چو در همه شبی

نور محبوب خویش می‌بیند


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی