گنجور

خواجه عبدالله انصاری » مناجات نامه » مناجات شمارهٔ ۲۳۴

 

هر که او را دلی و جانی بود

شد بمیدان عاشقی گویش

کشته گشتند عاشقان و هنوز

نشنیده است هیچکس بویش

رحلت عاشقان زهر سویی

[...]

خواجه عبدالله انصاری
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۹ - صفت زرور بربطی

 

با سماع غریب دلجویش

بر رخ لاله رنگ گل بویش

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۸ - مدح سید کائنات و خاتم المرسلین

 

هست «وَ الَّیْل»‌ شرح گیسویش

«‌وَ الضُّحَی» وصف روی نیکویش

سنایی غزنوی
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۷ - و ان علیک لعنتی الی یوم الدین‌

 

آب طاعت برید از جویش

نیل لعنت کشید بر رویش

سنایی غزنوی
 

حمیدالدین بلخی » سفرنامهٔ منظوم » حکایت دوم

 

ارغوان از خجالتِ رویش

سرخ شد چون رخان دلجویش

حمیدالدین بلخی
 

میبدی » کشف الاسرار و عدة الابرار » ۷۴- سورة المدثر- مکیة » النوبة الثالثة

 

هر که او را دلی و جانی بود

شد بمیدان عاشقی کویش‌

کشته گشتند عاشقان و هنوز

نشنیدست هیچکس بویش

رحلت عاشقان ز هر سویی

[...]

رشیدالدین میبدی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۲ - لشکر کشیدن خاقان چین به جنگ بهرام‌گور

 

داد چندان زر از خزانه خویش

که به گیتی نماند کس درویش

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳