گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » شهرآشوب » شمارهٔ ۷۶ - صفت یار قلندر باشد

 

تیغ قهرت چو به وقت اندر دست

رویت از پس چو مهر تابنده

بانگ به وقت چو نفخ صور شده ست

که چو بشنیدمش شدم زنده

مسعود سعد سلمان
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۴ - صفت محمد نایی

 

گر نه زین روسبی و آن گنده

نبود حاصلی مگر خنده

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » طریق التحقیق » بخش ۴۱ - **‌*

 

مرده‌دل گشتی و پراکنده

کوش تا جمع باشی و زنده

سنایی
 
 
۱
۲
۳
۷
sunny dark_mode