گنجور

 
مسعود سعد سلمان

تیغ قهرت چو به وقت اندر دست

رویت از پس چو مهر تابنده

بانگ به وقت چو نفخ صور شده ست

که چو بشنیدمش شدم زنده

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode