گنجور

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۱۷ - پاسخ دادن بهرام ایرانیان را

 

گفت عذر از شما روا نبود

عاقل آن به که بی وفا نبود

نظامی
 

نظامی » خمسه » هفت پیکر » بخش ۲۵ - صفت بزم بهرام در زمستان و ساختن هفت گنبد

 

گنبدی کاو ز قسم کیوان بود

در سیاهی چو مشک پنهان بود

نظامی
 

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۲۶

 

هر که را با لب تو پیمان بود

اجل او از آب حیوان بود

هر که روی چو آفتاب تو دید

همچو من تا که بود حیران بود

در نکویی پسندهٔ جایی

[...]

عطار
 

اوحدی » جام جم » بخش ۳ - در آداب التماس

 

ز تو یک نفس جدا نبود

تو نبینی، گناه ما نبود

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٣۵۵

 

مرد فرزانه کز قضا ترسد

عجب ار فکر او خطا نبود

زانکه اینحال از دو بیرون نیست

یا قضا هست یا قضا نبود

گر قضا هست جهد نیست مفید

[...]

ابن یمین
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل دوم » بخش ۴ - الضلال المبین

 

اصل تو نطفه و آن ز حیوان بود

حیوان از نبات و ارکان بود

شیخ محمود شبستری
 
 
۱
۲
sunny dark_mode