گنجور

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتگوی مردی درویش با ابراهیم ادهم دربارهٔ فقر

 

گفت من باری به جان بگزیده‌ام

پس به ملک عالمش بخریده‌ام

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتهٔ واسطی که گذارش بر گور جهودان افتاد

 

چون همه خلق جهان را دیده‌ام

در که پیوندم که بس ببریده‌ام

عطار
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۱۰ - در بیان مذهب و سلسلۀ پیر خود فرماید

 

سرّحق در ذات او من دیده‌ام

زو همه عرفان حق بشنیده‌ام

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سیهم » بخش ۹ - الحكایة و التمثیل

 

گفت من او را بزر بخریده ام

گفت من او را بجان بگزیده ام

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

طعم دین من دانم و من دیده‌ام

زانکه طعم کفر هم بچشیده‌ام

عطار
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۶۳ - رسیدن خرگوش به شیر

 

من که پیلان را ز هم بدریده‌ام

من که گوش شیر نر مالیده‌ام

مولانا
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۲۰ - آگاه شدن پیغامبر علیه السلام از طعن ایشان بر شماتت او

 

من شما را سرنگون می‌دیده‌ام

پیش از آن کز آب و گل بالیده‌ام

مولانا
 
 
۱
۲
۳
sunny dark_mode