گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۱۳۵ - در مدح قاضی حمیدالدین

 

ای به تو مخصوص اعجاز سخن

چون به وترای وتر در معنی قنوت

سمت درگاهت سعود چرخ را

گشته در دوران کل خیرالسموت

روزگاری در کمال ناقصان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » قطعات » شمارهٔ ۴۸

 

خواجه دارد اشتری و خیمه ای

در سفر راضی به قوت لایموت

اشتری چون عنکبوت از لاغری

خیمه بالایش کبیت العنکبوت


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی
 

سحاب اصفهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۸

 

خار گلزار جهان آقا فلان

ای که بخلت نیست محتاج ثبوت

ای که کز امساک باشندت عیال

بی نصیب از قوت و محروم از رخوت

از بخیلی معده را دشمن که او

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سحاب اصفهانی