گنجور

نیر تبریزی » آتشکدهٔ نیر (اشعار عاشورایی) » بخش ۳۰ - ذکر آوردن فضه شیر را به قتلگاه

 

نی سواران شد گریزان یکسره

چونحمیر از غرّش آن قسوره

نیر تبریزی
 

جیحون یزدی » دیوان اشعار » مراثی » شمارهٔ ۸ - در شهادت عابس بن شبیب شاکری

 

لشکر از جا کرد جنبش یکسره

ماند او چون نقطه اندر دایره

جیحون یزدی
 

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۷

 

بر رخ افشان کرده زلف پر گره

لاله را پوشیده از سنبل، زره

عمان سامانی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۴۲ - واقعه شب عاشوراء

 

تیر آهش در کمان قد بره

گریه‌اش اندر گلو بسته گره

صامت بروجردی
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۴۱ - مذهب غلامان

 

سازد آئینی گره اندر گره

گویدش می پوش ازین آئین زره

اقبال لاهوری
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » جنگ تهمورث با دیوها » خطاب به زن

 

گاه چون «کردیه‌» پوشیده زره

بر زره بربسته چون مردان گره

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۲
۳