گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۳۱

 

پادشا سیمرغ دریا را ببرد

خانه و بچه بدان تیتو سپرد

رودکی سمرقندی
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴۰ - بخ بخ لک یا اباالحسن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنة

 

هر که او اقرار کرد ایمان ببرد

هر که کرد انکار او خود جان نبرد

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش دوازدهم » بخش ۱۰ - الحكایة و التمثیل

 

تا مگر این درد ره پیشت برد

از وجود خویش بی خویشتن برد

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش هجدهم » بخش ۵ - الحكایة و التمثیل

 

عاقبت پیراهنی یافت وببرد

روز دیگر را بدلالی سپرد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۶ - در علو مرتبه انسان

 

هر زمانم از ره دیگر ببرد

تا مگر ما را نماید دست برد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۷ - حكایت آدم علیه السلام

 

لیک شیطان لعین از ره ببرد

بر من مسکین بکرد این دست برد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۳ - در تقریر راه و تفسیر آن

 

هرکه او از دست شه معنی برد

در هوای لامکان دایم پرد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۰ - حكایت استاد نقاش

 

درگمان این راز هرگز پی نبرد

آنکه یابد عاقبت او پی ببرد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۴ - رسیدن سالک با پرده چهارم

 

هرکه این پرده بکلی راه برد

بعد از آن این پرده را از ره سپرد

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

عشق از وی زاد گر چه ره نبرد

درکمال خویشتن راهی سپرد

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۵ - فروختن صوفیان بهیمهٔ مسافر را جهت سماع

 

گفت پیغمبر که دستت هر چه برد

بایدش در عاقبت وا پس سپرد

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص

 

خاک در چشمش زد و از راه برد

در میان جغد و ویرانش سپرد

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۴ - بازگشتن به حکایت پیل

 

ای خورندهٔ خون خلق از راه برد

تا نه آرد خون ایشانت نبرد

جلال الدین محمد مولوی
 

حکیم نزاری » سفرنامه » بخش ۹ - حکایت

 

وانکه در مردار دنیا دست برد

همچو آن جاهل به سختی جان سپرد

حکیم نزاری قهستانی
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۳۵

 

خواستم از صاحب مطبخ حساب

بره کان کشت و سه پایه را برد

گفت بر رسم فداکان سود تست

حشو آن همسایه بی مایه برد

پیه و کرده حاجی سقا گرفت

[...]

کمال خجندی
 
 
۱
۲