گنجور

 
سنایی

بخش ۱ - فی الکلام ذکر کلام الملک العلام یسهل المرام: قال‌الله تعالی قل لئن اجتمعت‌الانس والجن علی ان ...

بخش ۲ - ذکر جلال قرآن: هم جلیلست با حجاب جلال

بخش ۳ - در سر قرآن: سر قرآن قران نکو داند

بخش ۴ - در اعجاز قرآن: ای ز دریا به کف کف آورده

بخش ۵ - ذکر هدایت قرآن: رهبر است او و عاشقان راهی

بخش ۶ - فی عزة‌القرآن انها لیست بالاعشار والاخماس: بهر یک مشت کودک از وسواس

بخش ۷ - ذکر حجت قرآن: باش تا روز عرض بر یزدان

بخش ۸ - ذکر تلاوة قرآن: کی چشی طعم و لذت قرآن

بخش ۹ - ذکر سماع قرآن: مر جنب را به امر یزدانش

بخش ۱۰ - در وجد و حال: در طریقی که شرط جان سپریست

بخش ۱۱ - التمثیل فی خلقة آدم و عیسی‌بن مریم علیهماالسلام: پدر آدم اندرین عالم

بخش ۱۲ - در فترت و جهالت گوید و ستایش پیغمبران علیهم‌السلام کند ذکرالانبیاء خیر من حدیث الجهلاء: انبیا راستان دین بودند

sunny dark_mode