گنجور

 
سنایی غزنوی
سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الثانی:‌ فی الکلام ذکر کلام الملک العلّام یسهل المرام
 

فی الکلام ذکر کلام الملک العلّام یسهل المرام

ذکر جلال قرآن

در سرِّ قرآن

در اعجاز قرآن

ذکر هدایت قرآن

فی عزّة‌القرآن انّها لیست بالاعشار والاخماس

ذکر حجّت قرآن

ذکر تلاوة قرآن

ذکر سماع قرآن

در وجد و حال

التمثیل فی خلقة آدم و عیسی‌بن مریم علیهماالسلام

در فترت و جهالت گوید و ستایش پیغمبران علیهم‌السلام کند ذکرالانبیاء خیر من حدیث الجهلاء