گنجور

 
سنایی

این کتاب به لطف و همت آقای محمودرضا رجایی، با استفاده از ویرایشگر گنجور رومیزی و از روی نسخۀ تهیه شده به کوشش دکتر علی‌محمد صابری، رقیه تیموریان و بهزاد سعیدی در سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است.


sunny dark_mode