گنجور

 
سنایی غزنوی
سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه
 

این کتاب به لطف و همت آقای محمودرضا رجایی، با استفاده از ویرایشگر گنجور رومیزی و از روی نسخۀ تهیه شده به کوشش دکتر علی‌محمد صابری، رقیه تیموریان و بهزاد سعیدی در سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است.

مقدّمهٔ رفاء

الباب الاوّل: در توحید باری تعالی

الباب الثانی:‌ فی الکلام ذکر کلام الملک العلّام یسهل المرام

الباب الثّالث: اندر نعت پیامبر ما محمّد مصطفی علیه‌السّلام و فضیلت وی بر جمیع پیغمبران

الباب الرّابع: فی صفة العقل و احواله وافعاله و غایة عنایته و سبب وجوده

الباب الخامس فی فضیلة العلم، ذکر العلم اربح لانّ فضله ارجح

الباب السّادس فی ذکر نفس الکلّی و احواله

الباب السّابع فصل فی‌الغرور و الغفلة والنسیان و حبّ‌الامانی والتّهور فی امور الدّنیا و نسیان‌الموت والبعث والنشر

الباب الثامن ذکرالسطان یستنزل‌الامان

الباب التاسع فیالحکمة والامثال و مثالب شعراء‌المدّعین ومذّمة‌الاطباء والمنجّمین

الباب العاشر فی سبب تصنیف الکتاب و بیان کتابة هذا الکتاب رعایة لذوی الالباب