گنجور

 
کمال‌الدین اسماعیل
 

هر کرا زلف عنبرین باشد

طبع اوبا وفا بکین باشد

چون بود بر رخ تو طرّۀ تو

نقش چین بر حریر چین باشد

غمزۀ تو بچابکی ببرد

دل که در هفتمین زمین باشد

در سر زلف تو همی گردد

که دلم بردو خود همین باشد

نی بجان تو کش بدت آرم

ورچه با ماه همنشین باشد

رخت دل چون نهم بر هندو

لاجرم حال او چنین باشد

خو بزلف چرا سپردم دل؟

در جهان هندوی امین باشد؟

بی دل اندر جهان بسی گردد

هر کرا درد نازنین باشد

عاشقان رخ ترا باید

که زر و سر در استین باشد

ورنه هر ک از زر و سراندیشد

عاشقی از صف پسین باشد

حاشیه‌ها

تا به حال یک حاشیه برای این شعر نوشته شده است. 💬 شما حاشیه بگذارید ...

عین. ح در ‫۵ ماه قبل، چهار شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۱۵ نوشته:

بیت پنجم: به دست آرم
بیت هفتم: خود

replyپاسخگویی به این حاشیه flagگزارش حاشیهٔ نامناسب linkرونوشت نشانی حاشیه

 

برای حاشیه‌گذاری باید در گنجور ثبت نام کنید و با نام کاربری خود از طریق آیکون 👤 گوشهٔ پایین سمت چپ صفحات به آن وارد شوید.