گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » قصاید
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع مشکل ترین طلسم طلسم وجود ماست مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ت» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | ت | د | ر | ش | ف | ل | م | ن | ه

ا

شمارهٔ ۱: ای از علو قدر به کرسی نهاده پا

شمارهٔ ۲: مرحبا ای قاصد ملک معالی مرحبا

ت

شمارهٔ ۳: گنجی ست نقد فقر که آن را طلسمهاست

شمارهٔ ۴: درین سراچه که چرخش کمینه طاق نماست

شمارهٔ ۵: آن را که بر سر افسر اقبال سرمد است

شمارهٔ ۶: کنگر ایوان شه کز کاخ کیوان برتر است

شمارهٔ ۷: حبذا قصری که ایوانش ز کیوان برتر است

شمارهٔ ۸: منم که تاج سر چرخ خاک پای من است

د

شمارهٔ ۹: زان پیش کز مداد دهم خامه را مدد

ر

شمارهٔ ۱۰: این مقام خوش که می بخشد نسیم وصل یار

ش

شمارهٔ ۱۱: معلم کیست عشق و کنج خاموشی دبستانش

ف

شمارهٔ ۱۲: اصبحت زایرا لک یا شحنة النجف

ل

شمارهٔ ۱۳: چو پیوند با دوست می خواهی ای دل

شمارهٔ ۱۴: نسیم جان شنوم گوییا ز عالم دل

م

شمارهٔ ۱۵: سلام علیک ای نبی مکرم

شمارهٔ ۱۶: جاه داری جاهل آسا در سر ای کامل مدام

شمارهٔ ۱۷: سفید شد چو درخت شکوفه دار سرم

ن

شمارهٔ ۱۸: قاصد رسید و ساخت معطر مشام من

شمارهٔ ۱۹: بانگ رحیل از قافله برخاست خیز ای ساربان

شمارهٔ ۲۰: این همایون خانه کامد خانه چشم جهان

شمارهٔ ۲۱: برتر آمد در علو این منزل از چرخ برین

ه

شمارهٔ ۲۲: ای سر از قدر بر فلک سوده