گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
جامی » بهارستان
 

دیباچه

روضهٔ نخستین (در ذکر احوال مشایخ صوفیه)

روضهٔ دوم (در ذکر حکمت حکما)

روضهٔ سوم (در ذکر پادشاهان)

روضهٔ چهارم (در ذکر بخشندگان)

روضهٔ پنجم (در عشق و ذکر حال عاشقان)

روضهٔ ششم (در مطایبه)

روضهٔ هفتم (در شعر و بیان شاعران)

روضهٔ هشتم (در حکایات حیوانات)

خاتمهٔ کتاب