گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
جامی
 

بخش ۱ - آغاز

بخش ۲ - فی وجوده سبحانه و تعالی

بخش ۳ - فی وحدته سبحانه و تعالی

بخش ۴ - اشارة الی صفاته سبحانه

بخش ۵ - اشارت به حیات

بخش ۶ - اشارت به علم

بخش ۷ - اشارت به ارادت

بخش ۸ - اشارت به قدرت

بخش ۹ - اشارت به سمع و بصر

بخش ۱۰ - اشارت به کلام

بخش ۱۱ - اشارة الی افعاله سبحانه

بخش ۱۲ - اشارت به وجود ملائکه

بخش ۱۳ - اشارة الی الایمان بالانبیاء علیهم السلام

بخش ۱۴ - اشارة الی افضلیة نبینا صلی الله علیه و سلم

بخش ۱۵ - اشارة الی ختمیته صلی الله علیه و سلم

بخش ۱۶ - فی شریعته صلی الله علیه و سلم

بخش ۱۷ - اشارة الی معراجه صلی الله علیه و سلم

بخش ۱۸ - اشارت به معجزات انبیا علیهم السلام

بخش ۱۹ - اشارت به کتاب های خدای تعالی

بخش ۲۰ - اشارت به آنکه کتاب الله قدیم است

بخش ۲۱ - اشارت به فضیلت امت و شرف آل و اصحاب او صلی الله علیه و علی آله و سلم

بخش ۲۲ - اشارت به آنکه تکفیر اهل قبله جایز نیست

بخش ۲۳ - اشارت به عذاب قبر و سؤال منکر و نکیر

بخش ۲۴ - اشارت به نفختین

بخش ۲۵ - اشارت به تطایر صحایف

بخش ۲۶ - اشارت به میزان

بخش ۲۷ - اشارت به صراط

بخش ۲۸ - اشارت به مواقف عرصات

بخش ۲۹ - اشارت به خلود کفار در نار و خروج بعض عصات به شفاعت

بخش ۳۰ - اشارت به حوض کوثر

بخش ۳۱ - اشارت به درجات بهشت و خلود در آن و رؤیت حق سبحانه

بخش ۳۲ - گفتار در ختم دفتر اول از کتاب سلسلة الذهب و حواله آنچه تقریب سخن به آن رسیده بود به دفتر دیگر