گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سیدمحمد جهانشاهی

سیدمحمد جهانشاهی

فوق لیسانس مهندسی مکانیک 

بازنشسته تامین اجتماعی


سیدمحمد جهانشاهی در ‫دیروز جمعه، ساعت ۱۵:۳۳ دربارهٔ مشتاق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۸:

کز آن سیبِ زنخدان و ترنجِ غبغب است امشب

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱ روز قبل، پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۵۵ دربارهٔ آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱:

گشت این دل شورانگیز ، ویران ز تو چون تبریز؛

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱ روز قبل، پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۴۵ دربارهٔ هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷:

پیش از همه کس افتاد در دامِ غمت هاتف

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱ روز قبل، پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۲:۳۶ دربارهٔ هاتف اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷:

غمناک چو می‌خواهی ما را تو ، چنین بادا

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۴ روز قبل، سه‌شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۰۱ دربارهٔ واعظ قزوینی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۹:

نه بیستون، که نگینی به نامِ فرهاد است

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۸ روز قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۰۰ دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

ز ننگِ آن ، قَدم هرگز به رویِ آستان ننهد

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۸ روز قبل، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۸ دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

برآمد جان ز تن ، وان زلف می جوید چنان مرغی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۸ روز قبل، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۷ دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

کند آتشفشان چون شمع، مغزِ استخوانش را

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۸ روز قبل، پنجشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۵۶ دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۸:

گرفتم آن که شب در خواب کردم پاسبانش را

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۱ روز قبل، سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۴۲ دربارهٔ شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش سوم - قسمت دوم:

نیک اگر برَد کَسی ، پِی به طریقِ بندگی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۱ روز قبل، سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۴۲ دربارهٔ شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت دوم » بخش سوم - قسمت دوم:

چون ز جهان برون بوَد ، ساقیِ مجلسِ تقا

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۱ روز قبل، سه‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۵:۳۹ دربارهٔ محتشم کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۱:

صبر نماند وقت را ، کز همه کَس برآورَد،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۲ روز قبل، دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۳۳ در پاسخ به محمدعلی شیخ الاسلامی دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲:

شهید به خون ناتپیده ، با زهر مسموم شده است؟

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۲ روز قبل، یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۲۹ دربارهٔ عرفی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲:

اجری دگر ، شهیدِ به خون در تپیده را

 
 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۲ روز قبل، یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۳:۰۳ دربارهٔ کلیم » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰:

اشکِ سبک عنانِ رفیقان نَایستاد،

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۴ روز قبل، شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۸:۲۴ دربارهٔ جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۲۵:

چه سان جمالِ تو بینم ، اگر نه پاک کنی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۴ روز قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۰۹ دربارهٔ صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۷۲۳:

بی تامّل صرفِ نقدِ وقت ، در دنیا کنی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۴ روز قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۰۴ دربارهٔ فضولی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۷:

بِه که طُورِ تازه ای ، طرزِ نُوی پیدا کنی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۴ روز قبل، جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۰:۰۳ دربارهٔ فضولی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۷:

گه زبان در مدحِ لعلِ دُرفِشان گویا کنی

 

سیدمحمد جهانشاهی در ‫۱۵ روز قبل، پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۲۱:۳۵ دربارهٔ فیاض لاهیجی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۷۰۴:

به من جادوگری‌هایِ تو ، این ایّام ظاهر شد،

 

۱
۲
۳
۱۰
sunny dark_mode