گنجور

حاشیه‌های نردشیر

نردشیر


نردشیر در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۸ دربارهٔ حمیدالدین بلخی » مقامات حمیدی » مقدمة الکتاب:

بسیار زیبا

 

نردشیر در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۱۰ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۴۴:

روحت شاد حکیم جان

 

نردشیر در ‫۲ ماه قبل، پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۳۷ دربارهٔ خلیل‌الله خلیلی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۵:

سرخ بت و خنگ بت

 

نردشیر در ‫۲ ماه قبل، دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۵ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۸۳ - در تعریف عمارت و مدح صاحب ناصرالدین طاهر:

شتر گربه ؛ به گفته استاد کدکتی چیزهای نامتناسب با هم را گویند

 

نردشیر در ‫۲ ماه قبل، شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۲۱:۵۹ دربارهٔ انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۴:

بنامیزد...

 

نردشیر در ‫۳ ماه قبل، پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۳۷ دربارهٔ فردوسی » شاهنامه » داستان هفتخوان اسفندیار » بخش ۱ - داستان هفتخوان اسفندیار:

خروش مغانی یعمی چه؟

 

نردشیر در ‫۴ ماه قبل، چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۹:۰۴ دربارهٔ سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الثامن ذکرالسطان یستنزل‌الامان » بخش ۸ - حکایت زن دادخواه با سلطان محمود:

شبیه داستان گنده پیر و انوشیروان می باشد.

 

نردشیر در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۳ دربارهٔ لبیبی » قطعات و قصاید به جا مانده » شمارهٔ ۲ - قطعهٔ منقول در تاریخ بیهقی:

چه داستان نغزی...

 

نردشیر در ‫۴ ماه قبل، پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۳۴ دربارهٔ سنایی » حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » الباب الاوّل: در توحید باری تعالی » بخش ۲۵ - اندر ذکر و یاد کردن:

کار نادان کوته اندیش است
یاد کردن کسی که در پیش است

 

نردشیر در ‫۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۱۸ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۸۹ - در هجو:

جاهای خالی رو پر کنید

 

نردشیر در ‫۴ ماه قبل، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۴۱ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۳۰ - در هجو:

جاهای خالی چیه؟

 

نردشیر در ‫۴ ماه قبل، شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۲:۰۲ دربارهٔ سنایی » طریق التحقیق » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم:

لطفا چنانچه مطلب و شعر جدیدی به دیوان شعرا و کلا به مجموعه گنجور اضافه می کنید خبر بدید که ما بدونیم کدوم بخش ها جدید افزوده شده و بخوانیم. با سپاس فراوان

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۵۷ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۶۸ - هنگام عبور از مداین و دیدن طاق کسری:

جالبه که خاقانی تو همه اشعارش از تخت نرد بسیار بسیار گفته ولی در این قصیده از شترنج میگه .  روایتی هست که میگن خسرو پرویز ، شترنج رو بیشتر از نرد دوست می داشت. شاید برای این باشد....

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۴۱ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۴۹ - هنگام حبس در عزلت و قناعت و تخلص به مدح خاتم انبیاء:

بیت 59 دونان باید بدون فاصله نوشته بشه

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۵۴ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۴۶ - در شکایت از روزگار و دوستان و ستایش تهمتن پهلوان:

آنچه ماناست ایران باد....

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۷:۵۲ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۱۶ - در ستایش ملک الرسا شمس الدین محمودبن علی:

سخاش یعنی چی ؟

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۳۳ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۱۲ - در پند و اندرز و ستایش رکن الدین مفتی خوی و رکن الدین عالم ری و تاج الدین رازی ابن امین الدین:

بیت 45 
در تخت نرد پشت عدد های یک و دو  عددهای شش و پنج  هستند ولی اینجا برای اینکه قافیه درست در بیاد نوشته شش و چهار.

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۴۴ دربارهٔ خاقانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۴:

ششدر درست می باشد. همه بیت در مورد تخت نرد است.

 

نردشیر در ‫۶ ماه قبل، یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۲۴ دربارهٔ ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴١١:

بیت 10 ششدر کن درست می باشد.

 

نردشیر در ‫۶ ماه قبل، یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۰:۱۶ دربارهٔ مجد همگر » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۴۲:

این شعر تخت نردی است...

 

۱
۲
۳