گنجور

حاشیه‌گذاری‌های نردشیر

نردشیر


نردشیر در ‫۱۰ روز قبل، جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۳:۲۹ دربارهٔ سعدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷:

نخستین باره در شعر فارسی وازه لر رو میبنیم.

 

نردشیر در ‫۲۳ روز قبل، یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۱:۵۴ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب دوم در احسان » بخش ۱۶ - حکایت در معنی صید کردن دلها به احسان:

حکایت یوز و پنیر...

 

نردشیر در ‫۲۵ روز قبل، جمعه ۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۵۲ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۳۸ - گفتار اندر دفع دشمن به رای و تدبیر:

عجب سیاست مداری ست

 

نردشیر در ‫۲۵ روز قبل، جمعه ۳ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۰۰:۲۹ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۳۳ - گفتار اندر رای و تدبیر ملک و لشکرکشی:

به نظرم این ها آییین نامه های پادشاهان باستان اند.... مانند کتاب تاج یا....

 

نردشیر در ‫۲۶ روز قبل، چهارشنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳، ساعت ۱۴:۳۴ دربارهٔ سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۱ - سر آغاز:

این شعر در واقع چهار تا پندنامه است درسته؟

1- انوشیروان به هرمز
2- خسرو پرویز به شیرویه
3- بازارگان اسیر
4- شاپور ندیم و کاتب خسرو پرویز 


 

نردشیر در ‫۳۰ روز قبل، یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۵۵ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۶۵ - بمن فی العشق مات و حی فیه:

منصور بر دار   درست است

 

نردشیر در ‫۱ ماه قبل، سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۰۶ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۴۹:

بیت نخست....خرابات درست می باشد

 

نردشیر در ‫۱ ماه قبل، دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۴۳ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۴۳:

چه شعر جالبیه

 

نردشیر در ‫۱ ماه قبل، چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۱۷ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۹۷:

شعرهای شهریار تبریزی چقدر شبیه شعرهای امیر خسرو دهلوی ست

 

نردشیر در ‫۱ ماه قبل، شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۵۴ دربارهٔ امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۱:

گشت پرویز که در سلک تو لالایی هست

یعنی چی؟

 

نردشیر در ‫۳ ماه قبل، دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲، ساعت ۲۰:۲۲ دربارهٔ نظامی » خمسه » اسکندرنامه - بخش اول: شرف‌نامه » بخش ۲۷ - نشستن اسکندر بر جای دارا:

عجب داستانی....
محشره....

 

نردشیر در ‫۳ ماه قبل، پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۱۸ دربارهٔ نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴ - این قصیده در منقبت حضرت امام رضا علیه التحیته و الثنا و اشاره به قتل و غارت ساکنان مشهد مقدسه حضرت:

چله ی دی و چله ی کمان چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشند ؟

 

نردشیر در ‫۵ ماه قبل، یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۰:۴۷ دربارهٔ قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۱ - از قصیده‌ایست که در نصیحت و موعظت گفته و موجود از آن این است:

سی سد و پنجاه هزار کشته در زلزله ری ....

 

نردشیر در ‫۷ ماه قبل، پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۱۲:۱۰ دربارهٔ عطار » مصیبت نامه » بخش هفتم » بخش ۴ - الحكایة و التمثیل:

مپشول چیه ؟

 

نردشیر در ‫۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۱۰ دربارهٔ عطار » مصیبت نامه » بخش دوم » بخش ۵ - الحكایة ‌و التمثیل:

با ادب در پیش سلطان تن زدن

سخت تر باشد ز صد گردن زدن

 

نردشیر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۳۴ دربارهٔ عطار » خسرونامه » بخش ۳۴ - رفتن خسرو و گل بباغ:

شه زرینه رخ فرزینه رفتار

 

نردشیر در ‫۱۰ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۰:۳۴ دربارهٔ عطار » اسرارنامه » بخش بیست و دوم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل:

مثالم کعبتین شش سو اید

که تا خود بر کدامین پهلو آید

 

نردشیر در ‫۱۰ ماه قبل، چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۲۱:۳۹ دربارهٔ عطار » اسرارنامه » بخش پانزدهم » بخش ۱ - المقاله الخامس عشر:

همه دنیا بیک جو غم نیرزد

 

نردشیر در ‫۱۰ ماه قبل، سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۱۴:۰۷ دربارهٔ عطار » الهی نامه » بخش پانزدهم » (۷) حکایت پادشاه و انگشتری:

که آخر بگذرد این نیز هم زود...

 

نردشیر در ‫۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، ساعت ۰۱:۱۹ دربارهٔ عطار » الهی نامه » بخش پنجم » (۷) حکایت گبر که پُل ساخت:

ما گبر قدیم نا مسلمانیم...

 

۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode