گنجور

حاشیه‌های کوروش

کوروش


کوروش در ‫۸ روز قبل، یک شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۱۸ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر ششم » بخش ۱۶ - حواله کردن مرغ گرفتاری خود را در دام به فعل و مکر و زرق زاهد و جواب زاهد مرغ را:

 

کار او دارد که حق را شد مرید

 

بهر کار او ز هر کاری برید

 

 

 

کوروش در ‫۱۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۷۸ - مجرم دانستن ایاز خود را درین شفاعت‌گری و عذر این جرم خواستن و در آن عذرگویی خود را مجرم دانستن و این شکستگی از شناخت و عظمت شاه خیزد کی أَنا أَعْلَمُکُمْ بِاللَّهِ وَ أَخْشیکُمْ لِللَّهِ وَ قالَ اللهُ تَعالی إِنَّما یَخْشَی اللهَ مِنْ عِبادِهِ العُلَماءُ:

من تفانی فی هواکم لم یقم 

یعنی چه ؟

 

کوروش در ‫۱۹ روز قبل، چهار شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۴۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۶۲ - حکایت عیاضی رحمه‌الله کی هفتاد غزو کرده بود سینه برهنه بر امید شهید شدن چون از آن نومید شد از جهاد اصغر رو به جهاد اکبر آورد و خلوت گزید ناگهان طبل غازیان شنید نفس از اندرون زنجیر می‌درانید سوی غزا و متهم داشتن او نفس خود را درین رغبت:

این جهاد اکبرست آن اصغرست

 

هر دو کار رستمست و حیدرست

 

 

 

کوروش در ‫۱۹ روز قبل، سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۵۲ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۲۹ - مثل شیطان بر در رحمان:

ای که خود را شیر یزدان خوانده‌ای

سالها شد با سگی در مانده‌ای

چون کند این سگ برای تو شکار

چون شکار سگ شدستی آشکار

 

کوروش در ‫۲۰ روز قبل، سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۲۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۱۳ - حکایت شیخ محمد سررزی غزنوی قدس الله سره:

که زمین و آسمان پر نور شد

در مقالات آن همه مذکور شد

منظور مقالات چیه

 

کوروش در ‫۲۰ روز قبل، سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱، ساعت ۰۵:۲۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۱۲ - جواب گفتن روبه خر را:

 

هر که بی‌من شد همه من‌ها خود اوست

 

دوست جمله شد چو خود را نیست دوست

 

 

 

کوروش در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۲۵ در پاسخ به امیررضا شکیبایی فر دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱۰ - گواهی فعل و قول بیرونی بر ضمیر و نور اندرونی:

ینی چی ؟

 

کوروش در ‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۴۲ در پاسخ به همایون دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۷:

 

.

زاهد بودم ترانه گویم کردی

.

و این که شما دقت کنید اگر جای قافیه هر بیت با ابیات دیگه عوض شه وزن بهم میریزه

نشونه تسلط بالای مولانا به زبان یونانیه

این که شما انقدر سرسری گرفتید احتمالا دلیل جالبی نداره

 

کوروش در ‫۱ ماه قبل، چهار شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۳۷ در پاسخ به محمد رضا دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۰۷:

سپاس ❤

 

کوروش در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۲۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر پنجم » بخش ۱ - سر آغاز:

باید روی هر بیت این شاهکار ساعت ها فکر بشه

 

کوروش در ‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۹۱ - بیان آنک هر حس مدرکی را از آدمی نیز مدرکاتی دیگرست کی از مدرکات آن حس دگر بی‌خبرست چنانک هر پیشه‌ور استاد اعجمی کار آن استاد دگر پیشه‌ورست و بی‌خبری او از آنک وظیفهٔ او نیست دلیل نکند کی آن مدرکات نیست اگر چه به حکم حال منکر بود آن را اما از منکری او اینجا جز بی‌خبری نمی‌خواهیم درین مقام:

راست گفتست آن شه شیرین‌زبان

چشم گرد مو به موی عارفان

 

منظور کیه ؟

 

کوروش در ‫۱ ماه قبل، جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۳۳ در پاسخ به میم الف دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۲۱۳ - جذب هر عنصری جنس خود را کی در ترکیب آدمی محتبس شده است به غیر جنس:

خب ؟

 

کوروش در ‫۲ ماه قبل، جمعه ۳۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۱۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۷۰ - تشبیه دنیا کی بظاهر فراخست و بمعنی تنگ و تشبیه خواب کی خلاص است ازین تنگی:

چنگ‌لوک چیه ؟

 

کوروش در ‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۱۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۱۲۲ - معجزه خواستن قوم از پیغامبران:

گر نخواهی نکس پیش این طبیب

بر زمین زن زر و سر را ای لبیب

 

 

نکس یعنی چی

در ضمن معنی این بیت چی میشه

 

کوروش در ‫۲ ماه قبل، سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۴:۱۷ در پاسخ به آینۀ صفا دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر سوم » بخش ۴۴ - فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران:

عرق جنسیت چو جنبیدن گرفت

سر به زانو بر نهادند از شگفت

چون دبیرستان صوفی زانوست

حل مشکل را دو زانو جادوست

 

 

 

اشاره کرده سر به دوزانو گزاشتن

این با روی زانو نشستن خیلی فرق داره

 

کوروش در ‫۲ ماه قبل، یک شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۱:۴۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۸۹ - قصهٔ جوحی و آن کودک کی پیش جنازهٔ پدر خویش نوحه می‌کرد:

صبر چون پول صراط آن سو بهشت ...

لالای زشت یعنی چی ؟

 

کوروش در ‫۲ ماه قبل، چهار شنبه ۸ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۰۲:۱۰ در پاسخ به سلام دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۵ - عذر گفتن دلقک با سید اجل کی چرا فاحشه را نکاح کرد:

 

کوروش در ‫۳ ماه قبل، دو شنبه ۶ تیر ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۱۷ در پاسخ به احمد ترکمان دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۹ - رجوع به حکایت ذاالنون رحمة الله علیه:

سپاسگزارم ❤

 

کوروش در ‫۳ ماه قبل، شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۳:۴۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۴۲ - رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار:

مال دنیا شد تبسمهای حق

کرد ما را مست و مغرور و خلق

 

 

خلق چیه ؟

 

کوروش در ‫۳ ماه قبل، پنج شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱، ساعت ۰۰:۱۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۲۳ - حقیر و بی‌خصم دیدن دیده‌های حس صالح و ناقهٔ صالح علیه‌السلام را چون خواهد کی حق لشکری را هلاک کند در نظر ایشان حقیر نماید خصمان را و اندک اگرچه غالب باشد آن خصم و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا:

کرهٔ ناقه چه باشد خاطرش

 

که بجا آرید ز احسان و برش

 

گر بجا آید دلش رستید از آن

 

ورنه نومیدیت و ساعد را گزان

 

 

لطفا تفسیر کنید

 

 

۱
۲
۳
۱۱