گنجور

حاشیه‌های کوروش

کوروش


کوروش در ‫۲۱ ساعت قبل، ساعت ۰۱:۰۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۸۴ - بیان آنک در هر نفسی فتنهٔ مسجد ضرار هست:

نه حیاتش چون حیات او بود

نه مماتش چون ممات او بود

 

گور او هرگز چو گور او مدان

خود چه گویم حال فرق آن جهان

 

یعنی چه ؟

.

 

کوروش در ‫دیروز سه‌شنبه، ساعت ۰۰:۵۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۷۹ - اندیشیدن یکی از صحابه بانکار کی رسول چرا ستاری نمی‌کند:

حکمت قرآن چو ضالهٔ مؤمنست

هر کسی در ضالهٔ خود موقنست

 

یعنی چه ؟

 

 

کوروش در ‫۶ روز قبل، پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۵۰ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۷۰ - باز الحاح کردن معاویه ابلیس را:

گفته است الکذب ریب فی القلوب

گفت الصدق طمانین طروب

یعنی چه ؟

 

 

کوروش در ‫۶ روز قبل، پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۴۷ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۹ - باز تقریر ابلیس تلبیس خود را:

از ضعیفی چون نتواند راه رفت

خلق گوید تخمه است از لوت زفت

یعنی چه ؟

 

کوروش در ‫۶ روز قبل، پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۲۴ در پاسخ به امین کیخا دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۶۸ - نالیدن معاویه به حضرت حق تعالی از ابلیس و نصرت خواستن:

ابوشکور کیه

 

کوروش در ‫۶ روز قبل، پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۳۳ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۹ - دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم‌تر گردد:

همچو موشی هر طرف سوراخ کرد ...

سپاسگزارم 

 

کوروش در ‫۱۱ روز قبل، شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۰۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۹ - دوم بار در سخن کشیدن سایل آن بزرگ را تا حال او معلوم‌تر گردد:

همچو موشی هر طرف سوراخ کرد

چونک نورش راند از در گفت برد

 

یعنی چه ؟؟؟

 

کوروش در ‫۱۱ روز قبل، شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۵۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۸ - خواندن محتسب مست خراب افتاده را به زندان:

من اگر با عقل و با امکانمی

همچو شیخان بر سر دکانمی

منظور از شیخ و دکان چیست ؟

 

 

کوروش در ‫۱۱ روز قبل، شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۷:۵۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۷ - حمله بردن سگ بر کور گدا:

پس جهاد اکبر آمد عصر دزد

تا بگوید که چه برد آن زن بمزد

 

یعنی چه ؟

 

 

کوروش در ‫۱۲ روز قبل، جمعه ۳ آذر ۱۴۰۲، ساعت ۱۹:۴۶ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۵ - عذر گفتن دلقک با سید اجل کی چرا فاحشه را نکاح کرد:

سید اجل کیست ؟

 

کوروش در ‫۱۵ روز قبل، سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۱۰ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۹ - وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام کی چرا به عیادت من نیامدی:

ممنون 

 

کوروش در ‫۱۵ روز قبل، سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۶:۰۹ در پاسخ به روفیا دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۳ - حکایت:

چه ربطی داشت

 

کوروش در ‫۱۶ روز قبل، دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۱۳ در پاسخ به Vahid Younesi دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۵۰ - تنها کردن باغبان صوفی و فقیه و علوی را از همدیگر:

یک نمونش رو نام ببرید

 

کوروش در ‫۱۶ روز قبل، دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۸:۰۴ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۹ - وحی کردن حق تعالی به موسی علیه السلام کی چرا به عیادت من نیامدی:

یک بدست از جمع رفتن یک زمان

مکر دیوست بشنو و نیکو بدان

مصرع اول یعنی چه ؟

 

 

کوروش در ‫۱۸ روز قبل، شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۴۳ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۱۶ - تعریف کردن منادیان قاضی مفلس را گرد شهر:

سپاسگزارم

 

کوروش در ‫۱۸ روز قبل، شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۳۰ در پاسخ به رضا از کرمان دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۱ - گفتن نابینای سایل کی دو کوری دارم:

سپاسگزارم 

 

کوروش در ‫۱۸ روز قبل، شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۲۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۴ - ترک کردن آن مرد ناصح بعد از مبالغهٔ پند مغرور خرس را:

خیلی جالب بود اینجا حرفای مولانا به پیامبر اسلام

 

کوروش در ‫۱۹ روز قبل، جمعه ۲۶ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۱۳:۰۵ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۴۱ - گفتن نابینای سایل کی دو کوری دارم:

توبه کن وز خورده استفراغ کن

ور جراحت کهنه شد رو داغ کن

یعنی چی داغ کن ؟

 

 

کوروش در ‫۲۴ روز قبل، دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۲:۴۸ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۳۳ - عکس تعظیم پیغام سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر هدهد:

دیدهٔ حس دشمن عقلست و کیش

دیده حس چیه ؟

 

کوروش در ‫۲۹ روز قبل، چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ساعت ۰۶:۲۹ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر دوم » بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص:

جالب بود

 

۱
۲
۳
۱۶
sunny dark_mode