گنجور

حاشیه‌گذاری‌های سید محسن

سید محسن 🌐

مدتها در گنجور نسبت به تصحیح لغات از نظر املا فعالیت کرده ام--و به ادبیات فارسی علاقمند هستم.


سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۱۸ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۷:

با عرض معذرت---دل به خال کنج ابرویت قناعت کرده است---کامل و صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۲۱ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۵۶:

دو زخمم از دو ابرو بهر کشتن وعده فرمودی--- به دو حقی که من ای ..... بکم عمری شدم قانع به مانند جباب اما----درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۱۶ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۵۴:

آن مشک که در چین به اعزاز خرندش-----گر بگذرد از دیده بدل باز خرندش----درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۱۱ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۵۳:

تا توانی با لئیمان........درست است---مصرع دوم بیت سوم درست نیست

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۰۷ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۵۲:

از قفس راندی و گفتی رو که آزادی دگر----تیر بر چشمم زن و چشم خود از بیگانه بند---درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۰۳ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۵۰:

تنگ بر جان در گلو راه نفس کی میشود----گفتی از شمشیر نازت روزی اندر خون کشم---درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۹ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۴۹:

کو (سرا پایش) زداغ دوستی رنگین بود--- خوش رسیدی وقت مردن بر سرم آری خوشست---درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۵۳ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۴۸:

سحر چشم سیهت کرد گرانخواب اورا----درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۹ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵:

سهل است انتظار کشیدن تمام عمر-----مرغی که ریخت بال و پرش در ته قفس----درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۴۲ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲:

اگر ماند دمی ماند دم دیگر نمی ماند---ز فتوا های ناحق عنقریبست اینکه در عالم

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۸ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۴۱:

دریغ از عمر کوتاه من و هنگامه هجران----به تیر طعنه دشمن صبوری پیشه کن صامت----درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۱:۰۲ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۳۷:

گمان کرده است نفرین ضعیفان دیر میگیرد---درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۸ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۳۵:

اندر قفس تن قدمی فاصله می کرد----درست است ----ممشبه بی معنی است ...لطفا صحیح انرا پیدا کنید

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۲ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۳۰:

یا ز خم گیسو و چشم و رخش قطع نظر کن---درست است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۵۰ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۳۰:

یا دمی زان لعبت کشمیر میخواهی ندارد---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۴۵ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۲۸:

مرد عاشق پیشه از کفران نعمت ننگ دارد---کیست تا پای طلب از حب دنیا لنگ دارد---پر کن از صهبای وحدت هر سحر جام صبوحی----صفحه ائینه دایم احتراز از زنگ دارد---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۷ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۲۴:

تا او نسازد از خم ابرو اشاره ای ----احتمالا درست باشد

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۳۳ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۲۳:

نازم ان ساقی که هر کس را نمود از باده مست----صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۶ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۹:

اگر وفا نکند با کسی جفا کافیست----سوی دیار فنا رهسپار شد صامت---صحیح است

 

سید محسن در ‫۴ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۲۲ دربارهٔ صامت بروجردی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸:

افسوس که آن اینه را زنگ گرفته---ای جان جهان گر بکشی ور بنوازی---صحیح است

 

۱
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
sunny dark_mode