گنجور

حاشیه‌گذاری‌های علی دادمهر

علی دادمهر 🌐

خدا رو شکر همیشه !


علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۶ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۳۰:

وزن: مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۵ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۲۸:

وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۵ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۲۳:

وزن: مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۴ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۲۲:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۴ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۸:

وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۴ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۷:

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۲ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۱:

وزن: فعولن فعولن فعولن فعل

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۲ دربارهٔ نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۳:

وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۱ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۵۱:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۰ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۵۰:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۳۰ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۳۷:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۲۹ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۲۹:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۲۹ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۲۲:

وزن: مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۲۸ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۱۹:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۲۸ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۰۹:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۰۳:۲۷ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۱۰۱:

وزن: فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۰۱ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۹۸:

وزن: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۳:۰۰ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۹۴:

وزن: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۹ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۷۵:

وزن: مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 

 

علی دادمهر در ‫۹ ماه قبل، یکشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، ساعت ۲۲:۵۸ دربارهٔ صوفی محمد هروی » دیوان اطعمه » بخش ۷۳:

وزن: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 

 

۱
۲
۳
۴
۵
۱۰
sunny dark_mode