گنجور

حاشیه‌های بهزاد علوی (باب)

بهزاد علوی (باب)


بهزاد علوی (باب) در ‫۱۰ سال و ۸ ماه قبل، چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ساعت ۲۱:۵۳ دربارهٔ سعدی » گلستان » باب سوم در فضیلت قناعت » حکایت شمارهٔ ۲۷:

بعد إز شماره گذاری ابیات، بین بیت 6 و 7 تا آنجا که به خاطر دارم این بیت باید أضافه شرد:
پر طاووس در أوراق مصاحف دیدم. گفتم این منزلت از قدر تو میبینم بیش
گفت خامش که هر ...

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۲ سال و ۱۱ ماه قبل، پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۹، ساعت ۲۲:۵۷ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۶۶۷:

که به سرشت است جان با این عروسی?!!!!!
که بسرشت است جان با این عروسی???
---
پاسخ: با تشکر، مطابق پیشنهادتان «به سرشت» با «بسرشت» جایگزین شد.

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۲ سال و ۱۲ ماه قبل، چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹، ساعت ۰۸:۵۳ دربارهٔ عراقی » دیوان اشعار » ترجیعات » شمارهٔ ۱ (که به غیر از تو در جهان کس نیست - جز تو موجود جاودان کس نیست):

این سخن عقل کند باور؟
Part 2, verse 2, line 6
seems to be missing a " چون"
shall better read:
این سخن عقل چون کند باور؟
---
پاسخ: با تشکر، مطابق پیشنهاد شما عمل کردیم، هر چند در نسخهٔ چاپی نیز همین نقل آمده بود. دوستان اگر می‌توانند راهی برای درست خواندن شعر بدون این «چون» ارائه دهند یا از نسخ چاپی دیگر نقل صحیح‌تری سراغ دارند ذکر کنند.

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۳ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ساعت ۰۸:۲۳ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۱۲۰ - اختیار کردن پادشاه دختر درویش زاهدی را از جهت پسر و اعتراض کردن اهل حرم و ننگ داشتن ایشان از پیوندی درویش:

در بیت 21، مصراع دوم، اینطور بنظر می‌‌آید که تعبیر آن باید کنایه از (خرد) این دنیا و همگون با آن [چیزی که از آن دنیا یی باشد] به‌ "ملک" هدیه کند. (در نظر داشته باشید که در حیطه فرهنگ "جان و خرد" صحبت را تعبیر می‌کنیم. از این دیدگاه تنها واژه یی که مصداق این حدس را عملی‌ می‌کند، "نص" می‌باشد (کنایه از نص احکام دین و یا نص صحیح قرآن (که بدرد آن دنیا می‌‌خورد). البته این حقیر آن تعبیرات استادان را بر مبنای "نس" (با ضمه نون) نیز دانسته دارم و با آگاهی‌ به هر دو، تعبیر اولی‌ را قوی تر می‌دانم و آنرا می‌پسندم.

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۳ سال و ۱۰ ماه قبل، پنجشنبه ۱۹ آذر ۱۳۸۸، ساعت ۲۳:۲۱ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۱ - سر آغاز:

کفتاب از چرخ چارم کرد خیز
کافتاب از چرخ چارم کرد خیز
---
پاسخ: با تشکر، تصحیح شد.

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۴ سال و ۵ ماه قبل، چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، ساعت ۰۰:۵۸ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۱۲۶ - تفسیر این حدیث کی ائنی لاستغفر الله فی کل یوم سبعین مرة:

ی‌رود آنجا که بوی آب هست
زین تفکر راه را بر خویش بست
---
پاسخ: با تشکر، «می‌رود که آنجای بوی آب هست» با «می‌رود آنجا که بوی آب هست» جایگزین شد.

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲ شهریور ۱۳۸۷، ساعت ۰۱:۲۵ دربارهٔ مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۸۳ - قصهٔ آن آبگیر و صیادان و آن سه ماهی یکی عاقل و یکی نیم عاقل وان دگر مغرور و ابله مغفل لاشی و عاقبت هر سه:

کلیله و دمنه باب اسد و ثور
کلیله و دمنه باب اسد و ثور - داستان 8

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۵ سال و ۲ ماه قبل، شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۸۷، ساعت ۲۲:۳۸ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » اول:

ترجیعات مولوی
آیا تمامی اینها بنا بر ترکیب بند نیستند
شاید در طی زمان معانی فرق کرده اند

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۵ سال و ۷ ماه قبل، یکشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۷، ساعت ۰۷:۵۴ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۴:

بود کبان شاه خوبان را نظر بر منظر اندازی
Verse needs to be corrected. Sorry I onloy have an English Keyboard
---
پاسخ: با تشکر از شما، در مصرع مورد اشاره «کن» با «کان» جایگزین شد.

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۵ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ساعت ۰۰:۲۳ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۰۴۷:

I am surprised that an authority such as Foroozanfar has placed this piece amongst ghazals or ghassidehs, with a serial number. It is worth noting that original Divan eh Kabir was in a completely DIFFERENT order and Foroozanfar reshuffled the individual poems to organize it as such, with a specific serial number that verifies the location of this piece, Worth investigating!

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۵ سال و ۸ ماه قبل، دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ساعت ۰۰:۱۴ دربارهٔ مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۳۹:

در شب شنبهی که شد پنجم ماه قعده را
ششصد و پنجه‌ست و هم هست چهار از سنی
Amazing that no where have I seen any references to this date by authorities who have written books and volumes about Molana!

 

بهزاد علوی (باب) در ‫۱۵ سال و ۸ ماه قبل، جمعه ۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ساعت ۲۳:۲۹ دربارهٔ حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۹۴:

چارده روایت
---
پاسخ: مشکل خاصی روی این کلمات دیده نمی‌شود.

 

۱
۲
۳