گنجور

 
ابوالحسن فراهانی

ای آن که ز ناله میکنی منع

زنهار مده دگر ملالم

انصاف نداری و مروّت

یا نیستت آگهی ز حالم

بلبل با گل نشسته ناله

من دور ز دلبرم ننالم

 
sunny dark_mode