گنجور

 
سوزنی سمرقندی

مدحتم را خط صلت دادی

تا نمودی که خط من نیکوست

بنده هم نیز بنده وار زدم

کوس مدح تو پیش دشمن و دوست

از تقاضای آرز و فرسود

کفش من چرو پای من پی و پوست

آن خط از بهر را بحی دادم

نزدم سیم آن به ناخن کوست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode