گنجور

انوری » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۴۹

 

آنرا که غمت ز در درآید

مقصود دو عالمش برآید

در پای تو هرکه کشته گردد

از کل زمانه بر سر آید

با رنج تو راحت دو عالم

[...]

انوری
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱ - به نام ایزد بخشاینده

 

وآن دم که نفس به آخر آید

هم خطبهٔ نام تو سراید

نظامی
 

سعدی » گلستان » دیباچه

 

از دست و زبان که بر آید

کز عهدهٔ شکرش به در آید؟

سعدی
 

جامی » بهارستان » روضهٔ هفتم (در شعر و بیان شاعران) » بخش ۱۸ - خاقانی

 

وقت است که وقت در سرآید

سیلاب عدم به سر درآید

جامی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

کیری که چو بر فلک بر آید

با صورت کهکشان سر آید

وحشی بافقی
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۹۲

 

خوش آنکه شب غمم سر آید

خورشید من از درم درآید

خوش آنکه ستاره ی مرادم

از مشرق آرزو برآید

خوش آنکه به محفل من از مهر

[...]

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode