گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

ای عقل نواله پیچ خوانت

جان بنده نویس آستانت

نظامی گنجوی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۱

 

گر جان طلبی فدای جانت

سهلست جواب امتحانت

سوگند به جانت ار فروشم

یک موی به هر که در جهانت

با آن که تو مهر کس نداری

[...]

سعدی شیرازی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۱ - در نعت حضرت رسول (ص)

 

ای ذروه لامکان مکانت

معراج ملایک آستانت

سلطانی و عرش تکیه‌گاهت

خورشیدی و ابر سایه‌بانت

طاقی است فلک ز بارگاهت

[...]

سلمان ساوجی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » ترجیعات » شمارهٔ ۴ - این نیز طریقه مجاز است

 

مویی شدم از غم میانت

مردم ز دو چشم ناتوانت

جانم به لب آمد و ندیدم

کامی ز لب شکر فشانت

گشتم ز تو بی نشان چون ذره

[...]

جامی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

زین کیر که می‌دهم نشانت

از حکه مگر دهم امانت

وحشی بافقی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » مثنویات » در هجو کیدی (یاری) شاعر نما

 

هر بیت که گفته‌ام نشانت

مار سیهی‌ست بهر جانت

وحشی بافقی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » تذکرة العاشقین » بخش ۹ - تمثیل

 

این عربده نیست از زبانت

دشنام به من دهد مکانت

حزین لاهیجی
 

نورعلیشاه » جامع الاسرار » بخش ۱ - بسم الله الرحمن الرحیم

 

بسپرد بخاک پس امانت

شد خاک امین با دیانت

نورعلیشاه
 

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۳

 

ای چرخ زمین آستانت

خورشید، غلام پاسبانت

سام آمده صیدی از کمندت

رستم شده زالی از کمانت

کاووس ملازم رکابت

[...]

افسر کرمانی
 

ترکی شیرازی » دیوان اشعار » فصل دوم - مدیحه‌سرایی‌ها » شمارهٔ ۹ - در نجف

 

ای چرخ بلند سایه بانت!

خوش تر ز بهشت، آستانت

تو قاسم دوزخ و بهشتی

خوش باد به حال مخلصانت

تو خور به زمین و، در سماوات

[...]

ترکی شیرازی
 
 
۱
۲