گنجور

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳ - در مدح شاهزاده عمادالدین

 

ای داده به دست هجر ما را

خود رسم چنین بود شما را

بر گوش نهاده‌ای سر زلف

وز گوشهٔ دل نهاده ما را

تا کی ز دروغ راست مانند

[...]

انوری
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲ - نعت پیغمبر اکرم (ص)

 

یک‌عهد کن این دو بی‌وفا را

یکدست کن این چهار پا را

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۱۲ - عاشق شدن لیلی و مجنون به یکدیگر

 

کردند بسی به هم مدارا

تا راز نگردد آشکارا

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۸ - دادن پدر لیلی را به ابن‌سلام

 

می‌خورد ولی به صد مدارا

پنهان جگر و می آشکارا

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۰ - رفتن پدر مجنون به دیدن فرزند

 

تیری زده چرخ بی‌مدارا

خون ریخته از تو آشکارا

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۳۶ - نامهٔ مجنون در پاسخ لیلی

 

دانای نهان و آشکارا

کو داد گهر به سنگ خارا

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

می‌خواست کزان غم آشکارا

گرید نفسی نداشت یارا

نظامی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۳ - وفات یافتن ابن سلام شوهر لیلی

 

تا گردش دور بی‌مدارا

کردش عمل خود آشکارا

نظامی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴

 

اندر دل ما توی نگارا

غیر تو کلوخ و سنگ خارا

هر عاشق شاهدی گزیدست

ما جز تو ندیده‌ایم یارا

گر غیر تو ماه باشد ای جان

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۳

 

دیدم شه خوب خوش لقا را

آن چشم و چراغ سینه‌ها را

آن مونس و غمگسار دل را

آن جان و جهان جان فزا را

آن کس که خرد دهد خرد را

[...]

مولانا
 

مولانا » دیوان شمس » ترجیعات » بیست و هفتم

 

ترجیع سوم رسید یارا

هم بر سر عیش آر ما را

مولانا
 

سعدی » گلستان » باب دوم در اخلاق درویشان » حکایت شمارهٔ ۲۳

 

در بسته به روی خود ز مردم

تا عیب نگسترند ما را

در بسته چه سود و عالم الغیب

دانای نهان و آشکارا

سعدی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۲

 

سیلاب ز سر گذشت یارا

ز اندازه به در مبر جفا را

سعدی
 

سعدی » مواعظ » مثنویات » شمارهٔ ۱۵

 

با مثل تو کرده به مدارا

تا وقت بود جواب ما را

سعدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۵ - ایضاً له

 

دل کز تو صبور گشت یارا

دل نیست که هست سنگ خارا

ابن یمین
 

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۳

 

فیضی که به تو رسید از ما

آن رحمت حق شناس ما را

تو نیز رسان به دوستانت

اسرار معانیش خدا را

شاه نعمت‌الله ولی
 
 
۱
۲
sunny dark_mode