گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

بسیار قبیله و قرابات

کارش همه خدمت و مراعات

نظامی گنجوی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۷۸

 

ای گشته ز شاه عشق شهمات

در خشم مباش و در مکافات

در باغ فنا درآ و بنگر

در جان بقای خویش جنات

چون پیشترک روی تو از خود

[...]

جلال الدین محمد مولوی
 

سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۸

 

سرمست درآمد از خرابات

با عقل خراب در مناجات

بر خاک فکنده خرقه زهد

و آتش زده در لباس طامات

دل برده شمع مجلس او

[...]

سعدی شیرازی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۸۱

 

هر فیض خوشی از این فیوضات

فتحی است که بخشدت فتوحات

شاه نعمت‌الله ولی
 

نسیمی » دیوان اشعار فارسی » اضافات » شمارهٔ ۱ - ترجیع بند

 

ای رهبر ما به عالم ذات

روی تو به حق سبع آیات

شایسته تاج سروری نیست

آن سر که نشد فتاده در پات

ای مشرق آفتاب رویت

[...]

عمادالدین نسیمی
 

شمس مغربی » غزلیات » شمارهٔ ۱۶

 

ای روی تو مهر و کَون ذرات

ذات تو برون ز نفی و اثبات

ذرّات کجا رسند در مهر

ذرات کجا و مهر هیهات

اسماء و صفات کَون هر یک

[...]

شمس مغربی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۶۳

 

ای مغبچه کو ره خرابات

تا باز رهم از این خرافات

از شاهی عرصه گاه شطرنج

صد بار نکوتر ار شوم مات

ای پیر خرد ره رهائی

[...]

میرزا حبیب خراسانی