گنجور

حزین لاهیجی » مثنویات » مطمح الانظار » بخش ۳ - فی النعت

 

سرمه کش دیدهٔ امید و بیم

گلشن ایجاد به خلق عظیم

حزین لاهیجی
 

یغمای جندقی » دیوان اشعار » مراثی و نوحه‌ها » شمارهٔ ۲۶

 

در به خرم بوستانی کش همی با باک و بیم

در حریم جنبش آوردی نسیم

یغمای جندقی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » مدایح » شمارهٔ ۷ - ترکیب بند

 

نام تو در نامه حی قدیم

بسم الله الرحمن الرحیم

ذات تو مقصود از این یاوسین

شخص تو معهود از این حاومیم

آیتی از لطف جمال تو بود

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » زهره و منوچهر » بخش ۳

 

کاش شود با تو دو روزی ندیم

نایبِ هم قدِّ تو عبدالرّحیم

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » شمارهٔ ۲ - شاه و جام

 

بس که از آن لُجّه به خود داشت بیم

از طرفِ او نوزیدی نسیم

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۷ - اندرز به شاه

 

ای همگی پیرو دین قویم

ای پسران پدران قدیم

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۸ - شاه لئیم

 

پادشهی بود به عهد قدیم

شیفتهٔ خوردنی و زر و سیم

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - جو یک مثقالی

 

مقتدر و بنده‌نواز و حکیم

ملک نگهداشته ز امّید و بیم

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ چهارم

 

خاصه به این بنده که ایرانیم

هم به سخن عنصری ثانی‌ام

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - قافلهٔ سوداگر

 

لیک بد آن مرحله پرخوف و بیم

دزد در آن بادیه دایم مقیم

صغیر اصفهانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۱ - قافلهٔ سوداگر

 

بود مر آن قلعه ز عهد قدیم

لیک در آنجا نبدی کس مقیم

صغیر اصفهانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۰ - سخت و سست

 

راستی از گفتهٔ مرد حکیم

پند توان یافت چو در یتیم

صغیر اصفهانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۳ - ماست کش و یخ کش

 

ماست کشی بود به عهد قدیم

در هنر ماست کشی مستقیم

صغیر اصفهانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۴۵ - حکایت

 

بعد تو ما را ز الم دل دو نیم

مرگ تو ما را بنماید یتیم

صغیر اصفهانی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode