گنجور

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱

 

مرا، گرچه ز غم جان می‌برآیدغم عشقت ز جانم خوشتر آید
درین تیمار گر یک دم غم تونپرسد حال من، جانم برآید
مرا شادی گهی باشد درین غمکه اندوه توام از در در آید
مرا یک ذره اندوه تو خوشترکه یک عالم پر از سیم و زر آید
اگرچه هر کسی از غم گریزدمرا چون جان ، غم تو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی
 

فایز » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۶۳

 

مرا شب سیل آه از دل برآید
که یادم از دو زلف دلبر آید
نشیند چشم در ره، فایز هر شب
که شاید یارم از سویی درآید


متن کامل شعر را ببینید ...

فایز