گنجور

اشعار مشابه

 

فیض کاشانی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۷۲۵

 

گذر کن ای صبا در کوی جانان

ببر از من پیامی سوی جانان

دلم را تازه کن یعنی بیاور

نسیمی جانفزا از کوی جانان

سر شوریدهٔ دارم چو مجنون

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۱۲۶

 

صبا شاد آمدی از کوی جانان

چه داری راست گوی از بوی جانان

عبیر و عنبر ساراست گویی

نسیم طرّه گیسوی جانان

خوش آوردی که جانم تازه کردی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون