گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «ردن»

 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹۶

 

نشاید از تو چندین جور کردن

نشاید خون مظلومان به گردن

مرا بهر تو باید زندگانی

وگر نی سهل دارم جان سپردن

از آن روزی که نام تو شنیدم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جلال الدین محمد مولوی
 

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۱۸۶

 

دلم تنگه ندانم صبر کردن

زدلتنگی بوم راضی بمردن

ز شرم روی ته مو در حجابم

ندانم عرض حالم واته کردن


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۹۷۰

 

نخواهم هرگز از می توبه کردن

نمی ترسم ز خون رز به گردن

به روی دوستان تا می توان خورد

نخواهم اندُهِ بی هوده خوردن

اگر صد سال خواهم در جهان بود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۶۹ - ایضا له

 

ز من بشنو حدیث بخل خواجه

که نتوان خوبتر زین وصف کردن

اگر روزی مصافی آیدش پیش

نهد حالی به زخم تیغ گردن

نیندازد به دشمن تیر از بخل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل