گنجور

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۵۰ - نصیحت کردن به گوى رامین را

 

اگر فرمان بری پندم نیوشی

شکیبایی کنی در صبر کوشی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

فخرالدین اسعد گرگانی » ویس و رامین » بخش ۶۵ - نامهء پنجم اندر جفا بردن از دوست

 

چرا با من به تلخی همچو هوشی

که با هر کس به شیرینی چو نوشی

فخرالدین اسعد گرگانی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۵ - در نعت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم

 

فلک را داده سَروَش سبز پوشی

عمامش باد را عنبر فروشی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۱ - آگاهی خسرو از مرگ پدر

 

تو آن گندم‌نمای جوفروشی

که در گندم جو پوسیده پوشی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۳۷ - صفت بهار و عیش خسرو و شیرین

 

شمال انگیخته هر سو خروشی

زده بر گاو چشمی پیل گوشی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

و گر خواهی که در دل راز پوشی

شکیبت باد تا با دل بکوشی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۴۱ - مراد طلبیدن خسرو از شیرین و مانع شدن او

 

به گفتن با پرستاران چه کوشی

سیاست باید اینجا یا خموشی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۷۰ - پاسخ دادن خسرو شیرین را

 

اگر گوشم بگیری تا فروشی

کنم در بیعت بیعت خموشی

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » خسرو و شیرین » بخش ۸۱ - سرود گفتن باربد از زبان خسرو

 

مگر شیرین ز لعل افشاند نوشی

که از هر گوشه‌ای خیزد خروشی

نظامی گنجوی
 

عطار » الهی نامه » بخش سوم » (۶) حکایت یوسف و ابن یامین علیهما السلام

 

دران جمع اوفتاد از شوق جوشی

برآمد از میان بانگ و خروشی

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش سیزدهم » (۱۶) حکایت پیغامبر و کنیزک حبشی

 

خوشی می‌رفت با او چون خموشی

که تا بُردش بر گندم فروشی

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش شانزدهم » (۱) حکایت پسر هارون الرشید

 

برآمد از پس پرده خروشی

چو دریا زان زنان برخاست جوشی

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش نوزدهم » (۲) حکایت عیسی علیه السلام

 

نمی‌دانی که تا تو سیم کوشی

بغفلت عمر زرّین می‌فروشی

عطار نیشابوری
 

عطار » الهی نامه » بخش بیست و یکم » (۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شدن دختر او

 

همه مرغان درافکنده خروشی

ز جانان بی نوا نامانده گوشی

عطار نیشابوری
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۱۸ - تمثیل آوردن بلبل منصور و اناالحق گفتن او را در حالت عشق

 

دمی از عشق گل دارم خروشی

برآید در دلم هر لحظه جوشی

عطار نیشابوری
 

عطار » بلبل نامه » بخش ۳۱ - مجادلۀ بلبل با طاوس و تسلیم شدن طاوس بوی

 

چرا این رنگ بی بو میفروشی

چرا پای خود از مردم نپوشی

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش دهم » بخش ۵ - الحکایه و التمثیل

 

تو گر چل حج بنانی می‌فروشی

قوی می‌آیدت چندین چه جوشی

عطار نیشابوری
 

عطار » اسرارنامه » بخش یازدهم » بخش ۱۲ - الحکایه و التمثیل

 

اگر هر دم حضورش را بکوشی

زواسجد و اقترب تشریف پوشی

عطار نیشابوری
 
 
۱
۲
۳
۴