گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۲ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

خبرداری که جانان پیر راه است

کنون اندر مکان اعیان شاه است

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۶ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

دلا این نور اینجا دید شاه است

همه ذرّات را پشت و پناه است

عطار
 

عراقی » لمعات » لمعۀ بیست و پنجم

 

ز یک یک ذره سوی دوست راه است

و یا در چشم تو عالم سیاه است

عراقی
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۶ - سؤال در موضوع فکرت

 

کدامین فکر ما را شرط راه است؟

چرا گه طاعت است و گه گناه است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲ - سبب نظم کتاب

 

کدامین فکر ما را شرط راه است

چرا گه طاعت و گاهی گناه است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۷ - جواب

 

در آلا فکر کردن شرطِ راه است

ولی در ذاتِ حق محضِ گناه است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۹ - قاعده در شناخت عوالم پنهان و شرایط عروج بدان عوالم

 

حقیقت کهربا ذاتِ تو کاه است

اگر کوهِ تویی نَبوَد چه راه است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۵۴ - اشارت به خال

 

از آن حال دل پرخون تباه است

که عکس نقطهٔ خال سیاه است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۵۴ - اشارت به خال

 

گهی روشن چو آن روی چو ماه است

گهی تاریک چون خال سیاه است

شیخ محمود شبستری
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۲۱

 

الا ای آفتاب مشرق فضل

که تاب مهرت اندر جان ماه است

عنان تا تافتی بر جانب شام

جهان در چشم من چون شب سیاه است

به امید قدومت انجمن را

[...]

سلمان ساوجی
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۱ - مناجات

 

که او امروز گیتی را پناه است

خلایق را هم او امیدگاه است

سلمان ساوجی
 

سلمان ساوجی » جمشید و خورشید » بخش ۹۹ - غزل

 

سواد شام از آن لشکر سیاه است

زمین چون آسمان بر بارگاه است»

سلمان ساوجی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸۶

 

شهید تیغ عشق آر بی گناه است

به جنت جای ماه در پیشگاه است

ز عشق امروز هر کو سرخ رو نیست

به محشر نامه اش فردا سیاه است

محب را روز محشر روز اجر است

[...]

کمال خجندی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۷ - آغاز داستان

 

اگر آن شاه بود این نیز شاه است

تفاوت بین که صد فرسنگ راه است

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۸ - حکایت کردن شاپور در پیش خسرو

 

زنی از تخمه جم دیرگاه است

که بر مرد و زن آنجا پادشاه است

سلیمی جرونی
 

سلیمی جرونی » شیرین و فرهاد » بخش ۲۲ - رفتن خسرو به مداین و نشستن به پادشاهی

 

که در صورت شه ار صاحب کلاه است

به معنی دان که عاشق پادشاه است

سلیمی جرونی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode