گنجور

اشعار مشابه

 

خیالی بخارایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲

 

اگر گویی که حسن از رویِ من خاست

دروغی نیست در روی تو پیداست

بدین رفتار و شکل ای سرو قامت

به هرجا می روی کارِ تو بالاست

عجب سروی که اندر باغِ خوبی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

خیالی بخارایی
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸۷

 

به سروی ماند آن بالای او راست

بگو تا از کدامین چشمه برخاست

چرا چون جان عزیزش من ندارم

چو او را جای دایم در دل ماست

فدای او بباید گشت ما را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جهان ملک خاتون
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲

 

بیا بنشین که دلها بی تو برخاست

دمی با ما دل سنگین بکن راست

من اندیشم که جان بر تو فشانم

مشو از جای کین اندیشه برجاست

ز تو جورست با ما و غمی نیست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مجیرالدین بیلقانی
 

[۱] [۲]