گنجور

انوری » دیوان اشعار » مقطعات » شمارهٔ ۲۹۳ - در ذل سوئال

 

بودن اندر عذاب چون جرجیسیات شدن در جحیم چون ابلیس
بهترست از سؤال کردن و طمعوایستادن به پیش مرد خسیس


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری
 

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۵۷

 

پهلوان فقاعی ار ناگاه
زیر یخ رفت و داد جان و نفیس
پسرش را بگو بگور پدرش
برد الله مضجعه بنویس


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی