گنجور

شاه نعمت‌الله ولی » قطعات » قطعهٔ شمارهٔ ۴۷

 

نسب بی حسب چنان نبود
به حسب خود نسب به کار آید
نسب عالیش بود به کمال
به حسب گر نسب بیاراید


متن کامل شعر را ببینید ...

شاه نعمت‌الله ولی