گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۱۰

 

دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بودتا دل شب سخن از سلسله موی تو بود
دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشتباز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود
هم عفاالله صبا کز تو پیامی می‌دادور نه در کس نرسیدیم که از کوی تو بود
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشتفتنه انگیز جهان غمزه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۳۴

 

نور تا کیست که آن پردهٔ روی تو بودمشک خود کیست که آن بندهٔ موی تو بود
ز آفتابم عجب آید که کند دعوی نوردر سرایی که درو تابش روی تو بود
در ترازوی قیامت ز پی سختن نورصد من عرش کم از نیم تسوی تو بود
راه پر جان شود آن جای که گام تو بودگوش پر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۵۹

 

تا حیا سرمه کش نرگس جادوی تو بود
شبنم خلد نظر باز گل روی تو بود
شعله شوخ ملاحت ز رخت می تابید
آب حیوان صباحت همه در جوی تو بود
چشم بر سرمه نمی کرد سیه، مژگانت
وسمه از طاق دل افتاده ابروی تو بود
سرو برجسته بستان رعونت بودی
شاخ گل دست نشان قد دلجوی تو بود
برق با آنهمه شوخی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۶۰

 

یاد آن عهد که دل در خم گیسوی تو بود
شب من موی تو و روز خوشم روی تو بود
نور چون چشم ز پیشانی من می بارید
تا مرا قبله طاعت خم ابروی تو بود
از گهر بود اگر رشته من آبی داشت
پرده لاغریم چربی پهلوی تو بود
آن که می برد مرا از خود و از راه کرم
باز […]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

فروغی بسطامی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۵۷

 

همه شب راه دلم بر خم گیسوی تو بودآه از این راه که باریک تر از موی تو بود
رهرو عشق از این مرحله آگاهی داشتکه ره قافلهٔ دیر و حرم سوی تو بود
گر نهادیم قدم بر سر شاهان شایدکه سر همت ما بر سر زانوی تو بود
پیش از آن دم که شود آدم خاکی ایجادبر […]


متن کامل شعر را ببینید ...

فروغی بسطامی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۳۸۲

 

طاق میخانهٔ مستان خم ابروی تو بود
صاف پیمانهٔ عرفان، رخ نیکوی تو بود
خسرویها به هوایت دل مسکینم کرد
گنج بادآور من خاک سر کوی تو بود
صبح دیوانه ی آن چاک گریبان می گشت
شب سیه مست خیال خط هندوی تو بود
دلبران در خم زلف تو گرفتار شدند
آفت شیر شکاران، شکن موی تو بود
کار آشفته دلان، راست به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی