گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «ردار»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۰۵ - ایضا له

 

خسروا نکته یی ز من بشنو

تا تو باشی ز ملک برخوردار

مملکت راست چون ترازوییست

دایم از عدل خود معیّر دار

یک سرش آهنست و یکسر زر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل