گنجور

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » مثنویات » شمارهٔ ۲ - باشد این در مدح سلطان بوسعید

 

گر نه ز اطناب ترسم و تطویل

کنم آن را یگان یگان تفصیل

جامی
 

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲۷ - بر تخت نشستن شاه اسماعیل

 

شاه تهماسب خسرو عادل

که ز شاهان کسش ندیده عدیل

داد انصاف و عدل داد الحق

تا قیامت گذاشت ذکر جمیل

به پسر داد نوبت شاهی

[...]

وحشی بافقی
 

شیخ بهایی » کشکول » دفتر پنجم - قسمت اول » بخش پنجم - قسمت اول

 

طالبان را شود به تو به دلیل

بنماید به سوی زهد سبیل

شیخ بهایی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۲

 

ای ظهورت منزّه از تأویل

وی بطونت مقدس از تعطیل

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۵

 

تا در این تنگنای وقت رحیل

خامه سر کرد، صور اسرافیل

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۲۶

 

بهر بیداری است کوس رحیل

خفتگانند سالکان سبیل

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۲۶

 

جمع گردند سالکان سبیل

همه یک جا به بانگ اسرافیل

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » مثنویات » ودیعة البدیعه (حدیقهٔ ثانی) » بخش ۳۸

 

در مدادم، فتاده موجهٔ نیل

می دمد خامه، صوراسرافیل

حزین لاهیجی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۶ - در مدح اسماعیل شاه خلیفه سلطانی

 

دوشم، از خواب بود چشم کحیل؛

گوشم آسوده، خوش ز قال و ز قیل

تا سحر، دیده فارغ از دیدن

لب ز تقریر و، خاطر از تخییل

جستم از خواب ناگهان، گفتی

[...]

آذر بیگدلی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۳۴

 

دوش، از گردش فلک که مدام

شاد غمگین کند، عزیز ذلیل

خاست آواز پایی و گفتم:

صور اول دمید اسرافیل

قاصدی دل سیاه و روی ترش

[...]

آذر بیگدلی
 

بلند اقبال » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۸۷

 

کشدم بی تو بر بهشت ار میل

جای بادا به دوزخم در ویل

وصف روی تو سوره والشمس

شرح موی تو آیه واللیل

راه دارد دلار به دل ز چه رو

[...]

بلند اقبال
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۱۶ - غزل مرادف

 

تنگ خفتن چه سود با جبریل

در بُن گوش‌، صور اسرافیل

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۴
۵
۶
۷