گنجور

عراقی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۸۹

 

ما دگرباره توبه بشکستیم

وز غم نام و ننگ وارستیم

خرقهٔ صوفیانه بدریدیم

کمر عاشقانه بر بستیم

در خرابات با می و معشوق

[...]

عراقی
 

عراقی » عشاق‌نامه » فصل هفتم » بخش ۱ - سر آغاز

 

تا ز جان با غم تو پیوستیم

رخت هستی خویش بربستیم

عراقی
 

مولانا » دیوان شمس » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۷۶۱

 

ما همه از الست همدستیم

عاقبت شکر بازپیوستیم

ما همه همدلیم و همراهیم

جمله از یک شراب سرمستیم

ما ز کونین عشق بگزیدیم

[...]

مولانا
 

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۷ - دور سوم در شرح معاد خلایق و احوال آخرت

 

گر تو توفیقمان دهی، رستیم

ور نه، بس مفلس و تهی‌دستیم

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۶٠٢

 

در پی آنکه کار به گردد

در تکاپوی هر طرف جستیم

بطمع تا مگر شویم کسی

پیش هر ناکسی کمر بستیم

عاقبت کار بر مراد نشد

[...]

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ٩ - مثنوی مجلس افروز

 

در شهود جمال او مستیم

می ندانیم نیست یا هستیم

ابن یمین
 

شاه نعمت‌الله ولی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۴۲

 

دل در آن زلف پرشکن بستیم

لاجرم توبه باز بشکستیم

مدتی عقل درد سر می داد

عشق آمد ز عقل وارستیم

خلوت دیده را صفا دادیم

[...]

شاه نعمت‌الله ولی
 

شاه نعمت‌الله ولی » مثنویات » شمارهٔ ۴۷

 

ما خراباتیان سرمستیم

در خرابات عشق پابستیم

شاه نعمت‌الله ولی
 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۰

 

دیده از جلوه بتان بستیم

در ببستیم و از بلا رستیم

بود دامی ز زلفشان هر موی

به سلامت ز دامشان جستیم

چون نیامد به دست دامنشان

[...]

جامی
 
 
sunny dark_mode