گنجور

اشعار مشابه

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۱۵۰ - ایضا له

 

ای که خورشید بی رضای تو سر

از گریبان صبح بر نکند

جز بعون بنان تو دریا

دامن ابر پر گهر نکند

کوه دستی که زیر سنگ ز تست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۴۴

 

ای قضا صولتی که در عالم

آنچه حکمت کند قدر نکند

و آنچه با خلق می کند سعیت

با چمن شبنم مطر نکند

شرف ذاتیت چنان آمد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی
 

سید حسن غزنوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۴

 

مهرش از دل همی گذر نکند

جان روا دارد این اگر نکند

خرمی چون کند دلی که در او

مهر او روی مستقر نکند

تا به دیدار او نظر نکنی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سید حسن غزنوی